Όροι Χρήσης

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου (εφεξής ΔΤ) είναι ιδιοκτησία της εταιρείας ALUREX και υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του ΔΤ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του ΔΤ. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ΔΤ

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ΔΤ καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Όλο το περιεχόμενο του ΔΤ, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ALUREX και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
Η ALUREX διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της ALUREX. Οποιαδήποτε χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η ALUREX διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή ή στον επιμέρους σχεδιασμό καθώς και στα υλικά των προσφερόμενων προϊόντων, πάντα για την βελτίωση της ποιότητας ή της αντοχής τους. Οι βελτιώσεις κάποιες φορές δεν είναι εφικτό να προβληθούν στις εικόνες των προϊόντων, είτε για λόγους ανταγωνισμού, είτε από παράλειψη.