Η ALUREX σε εκθέσεις

Η ALUREX παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις της αγοράς και έχει συνεχή παρουσία σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (HO.RE.CA, XENIA, EQUIP PARIS) κατέχοντας έτσι ένα ευρύ πελατολόγιο εντός και εκτός συνόρων.

HO.RE.CA

XENIA

EQUIPHOTEL PARIS

Παλαιότερες εκθέσεις